Soutěž/Akce

                                                          40% SLEVA NA SJCAM M10 CUBE WIFI

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel akce „40% SLEVA NA SJCAM M10 CUBE WIFI“ (dále i jen jako akce nebo soutěž). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce ve vztahu k účastníkům. Výňatky z tohoto statutu či zkrácená pravidla akce uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této akce.

Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků odsouhlasených pořadatelem akce.

 

1. POŘADATEL AKCE

1.1. Pořadatelem akce 40% SLEVA NA SJCAM M10 CUBE WIFI (dále jen „akce“) je Ondřej Čáslavský, www.kamerydoplnky.cz, se sídlem Chorvatská 14, Praha 10, 10100
IČ: 03885518 zapsaný u Úřadu Městské části Praha 4, odbor živnostenský, SZ P4/034158/15,  (dále jen „pořadatel“).

1.2 www.facebook.com není pořadatelem soutěže.

 

2. DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST AKCE

2.1. Akce bude probíhat na celém území České republiky v době od 31.1.2017 do vyprodání zásob (dále také jako „doba trvání akce“).

2.2. Pořadatel si vyhrazuje právo dobu trvání akce kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit, pravidla akce změnit anebo akci zrušit bez udání důvodu.

2.3. Kontaktní infolinka této akce je  +420 736 436 484, která je v provozu v pracovní dny v době od 10:00 do 18:00 hodin a kontaktní e-mail  Info@kamerydoplnky.cz

 

3. ÚČAST V AKCI

3.1. Akce se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 15 let (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“), která současně splní následující podmínky:

3.1.1. V době trvání akce koupí a zaplatí kameru SJCAM M10 cube wifi v černé barvě za akční cenu 2.495,-kč

3.1.2. Z akce jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k zadavateli, pořadateli, technickému poskytovateli, či jiným spolupracujícím osobám pověřeným zajištěním této akce, a osoby jim blízké, jak jsou definovány § 22 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“). Z akce jsou rovněž vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v tomto statutu nebo pravidla akce v tomto statutu uvedená poruší. Na osoby z akce vyloučené se hledí, jako by se akce nezúčastnily. O vyloučení osoby z akce rozhoduje s konečnou platností pořadatel akce.

3.1.3. Pořadatel není odpovědný za případnou technickou poruchu na straně poskytovatele internetových služeb ani za výpadky serveru www.facebook.com

4. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

4.1. Organizátor či pořadatel akce si vyhrazují právo kdykoli pozměnit pravidla akce nebo akci změnit či zrušit bez udání důvodů, a to v celém jejím průběhu. Změna pravidel akce a tohoto statutu je možná jen způsobem uvedeným v tomto statutu. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

4.2. Účastí v sakci projevuje každý svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, příjmení a dále pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech zadavatele po dobu 5 let od skončení této soutěže. Souhlas výherce ohledně bezplatného uveřejňování svého jména, příjmení a pořizování a uveřejňování podobizny a obrazového či zvukového záznamy ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech zadavatele po dobu 5 let od skončení této soutěže může výherce kdykoliv bezplatně a písemně na adrese Správce odvolat.

6.7. Účastí v akci (koupením zboží za akční ceny) souhlasí soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, věk (dále jen „Údaje“) do databáze www.kamerydoplnky.cz a www.nohon.cz  fyzické osoby Ondřeje Čáslavského IČ: 03885518 se sídlem Chorvatská 14, Praha 10, 10100 zapsaný u Úřadu Městské části Praha 4, odbor živnostenský, SZ P4/034158/15 (dále jen „organizační správce“), nebo prostřednictvím jiného zpracovatele určeného Správcem pro marketingové účely. Správce zpracovává Údaje za účelem nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu určitou, a to na dobu neurčitou, nebo do odvolání souhlasu na adrese Správce. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Správce odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv Správcem se může účastník obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.8. Úplná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách soutěže http://kamerydoplnky.cz/kontakt/soutez/

 

 

V Praze 31.1.2017

 

 

 

Přehled proběhlých akcí v roce 2016:

AŽ 500KČ ZPĚT – 1.12.2016-23.12.2016  Vrácení části penež formou poukázky(platnost do 30.6.2017)

Vánoční slevy 20-40% – 1.12.2016-23.12.2016  Slevy až 40% na vybrané kamery

Black Friday – 18.11.2016-27.11.2016  Sleva 20% na všechny doplňky ke spotrovním kamerám

Soutěž o HD kameru – 1.10.2016-31.10.2016  Soutež o HD kameru, poukázku na půjčovnu a selfietyč

Jarní Sleva 1000kč – 1.5.2016-31.5.2016  Sleva až 1000kč na kamery SJCAM

Dárek nad 500kč – 1.2.2016-28.2.2016  Dárek zdarma při objednávce nad 500kč